वास्तुशास्त्रानुसार या चुकांमुळे घरात पैसा टिकून राहत नाही..

वास्तुशास्त्रानुसार या चुकांमुळे घरात पैसा टिकून राहत नाही..

बहुतेक लोकांना पैशाशी संबंधित समस्या असते की पैसे साठवले जात नाहीत. सर्व प्रयत्न करूनही घरी पैसे थांबत नाहीत. पैश्यांचा विनाकारण खर्च उद्भवतो किंवा आर्थिक समस्या कायम आसते.

वास्तुच्या मते, लोक काही चुका करतात, ज्यामुळे त्यांना पैशाशी संबंधित समस्या येतात. घरात पैसे न थांबण्याची कारणे काय आहेत हे आज आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत.

काही लोक संपूर्ण घराच्या स्वच्छतेची पूर्ण काळजी घेतात, परंतू छतावर न गेल्याने तिथे कचरा गोळा होतो, छताची काळजी घेतली जात नाही.

वास्तुच्या मते, छतावर कचरा गोळा झाल्याने किंवा छत अस्वच्छ राहिल्याने आपल्याला पैशाशी संबंधित अडचणींचा सामना करावा लागतो, तसेच त्यामुळे मानसिक त्रास देखील सहन करावा लागतो. म्हणून छतावर कचरा कधीही गोळा होऊ देऊ नका.

संपत्ती साठवण्यासाठी, पैसे ठेवण्यासाठी योग्य दिशा असणे फार महत्वाचे आहे, जर पैसे योग्य दिशेने ठेवले नाहीत किंवा त्या दिशेने एखादा दोष असेल तर कधीही संपत्ती टिकून राहत नाही.

म्हणून, तिजोरी किंवा कपाटामध्ये पैशात ठेवा, त्यास पश्चिम दिशेने भिंतीला टेकून ठेवा, जेणेकरून त्याचा दरवाजा पूर्वेकडील दिशेने उघडला जावा.

यामुळे संपत्ती जमा होण्यास मदत होते. पैसे ठेवण्याच्या जागेची स्वच्छतेची देखील काळजी घेतली पाहिजे, जर कपाट किंवा तिजोरीच्या भोवती जाळे वगैरे झालेले असतील तर ते त्वरित काढून टाकले पाहिजे.

आपल्या घरात सजावटीसाठी पाण्याने भरलेले पात्र वगैरे असल्यास ते उत्तरेकडे ठेवा परंतु त्या पात्रातून पाण्याची गळती होता कामा नये, उत्तर दिशेला कुबेरची दिशा मानली जाते, म्हणून या दिशेने पाणी ठेवणे योग्य मानले जाते. यामुळे पैशाशी संबंधित समस्या संपतात.

घरात नळातून पाणी कधीच गळता कामा नये, असे म्हणतात की ज्या प्रकारे पाणी टिपकत असले की वाहत जाते त्याप्रमाणेच घराची संपत्ती देखील निचरा होते म्हणून जर घरात नळ वगैरे फुटलेले असतील किंवा त्यातून पाणी टिपकत असेल तर लगेच दुरुस्त केले पाहिजे.

Team Viral Batmya